WhatsApp
Telefon
Yol Tarifi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Değerli Müşterimiz,

Bu Aydınlatma Metnini,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Dikkatle okumanızı rica ederiz.

KVKK gereği tüm müşterilerimize karşı veri sorumlusu yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Veri sorumlusu olduğumuz kişisel verilerinizin mevzuata uygun işlenmesini sağlamak, bu bilgileri korumak ve özel hayatın gizliliği bizim için çok önemlidir.  

KVKK’nın 4. Maddesinde belirtildiği gibi, kanunların, hukuki gerekliliklerin ve Suvari’nın meşru menfaatleri çerçevesinde sadece işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işler, gerektiği kadar saklar, teknik ve idari olarak korur, güncelliğini sağlar ve yetkili olan kurumlar ile paylaşır.

Suvari’da kimlik, iletişim, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri gibi kişiler verileriniz işlenir.

Kişisel verileriniz doğrudan şirketimizde, otel bilgi ve kayıt formları ve Elektra Web Otel Otomasyon uygulamasına girilen bilgiler, +90(382)215 50 50 numaralı telefon, +90(382)203 03 79  numaralı faks veya info@suvarihotel.com uzantılı e-posta adresleri ile veya şirkete kayıtlı cep telefonları ile yapılan iletişim, www.suvarihotel.com  internet sitemizde bulunan iletişim formu ile bize iletilen bilgilerin toplanması ve kayıt altına alınması ile işlenir. Ayrıca, görüntülü olarak kamera sistemleri veya fotoğraf çeken cihazlar ile kişisel veri kaydedilir.

Kişisel verileriniz şirketimize internet sitemizden rezervasyon yapılmak istendiğinde yönlendirilen ve bağlı olduğumuz Süvari Hotel’e ait www.suvarihotel.com internet sitesi tarafından gönderilen rezervasyonlar veya bilgilerinizi kendi rızanızla paylaştığınız turizm, organizasyon veya aracı şirketler, booking.com, hotels.com, expedia.com, vb. gibi gerçek ve tüzel kişi olan 3. taraflar aracılığı ile iletilen bilgilerin toplanması ve kayıt altına alınması ile işlenir. 

Suvari’da konaklayan müşterilerimiz Oda kayıt belgesini doldurur ve imzalarlar. Bu formda isim ve soyisim, nüfus kimlik bilgileri, adres, telefon, araç plakası, e-posta ve imza bulunur. Bu formdaki bilgiler ve Elektra Web Otel Otomasyon uygulamasına girilir. 

Kayıt sırasında yasal mevzuat gereği kimlik kontrolü yapılmaktadır.  Kimlik ibrazı zorunludur. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği kimlik bilgileriniz GBT (Genel Bilgi Toplama) işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ve sadece konakladığınız süre boyunca Emniyet Kimlik Bildirim Sistemine kayıt edilir. Oda kayıt belgesindeki alanların doldurulması veya kimlik kopyasının alınması ile bildirim için gerekli bilgiler alınmaktadır.

Kimlik taranır ve konaklama için ibaresi eklenir. Alınan kimlik taramaları ve Elektra Web Otel Otomasyon uygulamasına kaydedilir.

Grup kayıtlarında, kimlik bilgilerini içeren Excel dosya listesi veya kimlik kopyaları, organizasyonu düzenleyen gerçek veya tüzel kişilik tarafından Suvari’ye gönderilir.

Restaurant, toplantı ve grup organizasyonları düzenlenmesi durumunda rezervasyonu yapan kişinin ad, soyad ve telefonu, organizasyon sahibi tarafından bildirilen isim, soyad ve telefon bilgilerini içeren katılımcı listesi kullanılır.

Alınan kimlik kopyaları/taramaları müşteri otelden ayrıldıktan sonra kesilen faturanın Türk Ticaret kanununun 21/2. maddesine göre yasal itiraz süresi olan faturanın düzenleme tarihten itibaren sekiz (8) gün içinde itiraz edilebileceği sebebi ile saklanır ve her ayın 1., 10. ve 20. günlerinde imha edilir.

Müşterilerimiz Suvari’da bulunmaları veya konaklamaları sırasında telefon, yiyecek, içecek, ütü ve kuru temizleme, otopark, , sağlıkla ilişkili veya koruyucu ürün hizmetleri alabilir. Bu hizmetler adisyon formlarında ve Elektra Web Otel Otomasyon uygulamasında kayıt edilmektedir. Formlarda İsim, soyisim, oda numarası ve imzanız bulunur. Alınan hizmetler detaylı harcama ekstresinde görülebilir. 

Otomasyon sistemindeki bilgiler ve adisyonlar Vergi Usul Kanunu kapsamında resmi evrak niteliğinde olduğu için beş (5) yıl saklanmakta ve imha prosedürüne uygun olarak imha edilmektedir.

Gelirler İdaresinin e-belge uygulamaları ile fatura bilgileri paylaşılmaktadır ve işlenmektedir. Fatura 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenir. Vergi Usul Kanunu’na göre söz konusu saklama zorunluluğu faturanın düzenlendiği veya alındığı yılı takip eden beş (5) yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından ise on (10) yıldır. Dolayısı ile on (10) yıl saklanarak imha edilir. 

Kredi kartı ve hesap bilgileriniz ödeme işlemlerinin yapılması amacıyla bankalar tarafından sunulan ve güvenliği sağlanan POS hizmeti kullanılarak işlenir. Ödeme kayıtlarına ait belgeler de faturalar ile birlikte aynı süre boyunca saklanır.

Otelimizde, bireysel müşterinin veya sanat, spor, ticari vb. etkinlik ve organizasyonların sorumlusunun talebi ve izni olmadan fotoğraf, video görsel kaydı alınmaz. Bu hizmet, sorumlu çalışanımız veya şirketimiz ile anlaşmalı kişi ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. 

Bireysel müşterinin veya etkinlik ve organizasyonların sahibi olan şirketin kendi sosyal medya hesaplarında yapacakları yorum ve paylaşımlar, ilgili kişilerden paylaşım izinlerini almak koşulu ile yapılabilir. Suvari bu paylaşımlardan sorumlu değildir. 

Suvari’nın İnternet sitesi www.suvarihotel.com, Facebook /SuvariHotel, Twitter @Suvarihotel Instagram @Suvarihotel ve Linkedin /Suvarihotel hesaplarından ancak her seferinde ayrı ayrı açık rızanız alınarak paylaşım yapılacaktır. Kişiler veya organizasyon katılımcıları dilerlerse şirketimizin yapmış olduğu paylaşımlara kendilerini ekleyebilirler, kendi görsel ve yorumlarını paylaşabilirler.

Suvari’nın meşru menfaati kapsamında ve güvenliğinizi sağlamak veya bir olay gerçekleştiğinde kanıtlarını toplamak amacıyla 7/24 kamera sistemi ile görüntüler kayıt altına alınmaktadır. Kameralar saklanmış değildir ve özel hayatın gizliliğini koruyacak şekilde konumlandırılmıştır. Kamera kayıtları yirmibir (21) gün sonra otomatik olarak silinir. Sadece resepsiyonda, karşılıklı olarak Suvari’nın ve müşterimizin hizmetler, işlemler ve ödemeler ile ilgili karşılıklı haklarını korumak için sesli görüntü kaydı görünür bir kamera ile alınmaktadır.

Bakım hizmetleri kapsamında kullanmakta olduğumuz Elektra Web Otel Otomasyon yazılımının yetkili satıcısı olan Talya Bilişim firması uzaktan ve güvenli erişim yöntemi kullanarak sistemimizde erişim sağlayabilir. Ağ ve güvenlik sistemimizin bakım hizmetlerini yürüten Türk Telekom firması uzaktan ve güvenli erişim yöntemlerini kullanarak erişim sağlamaktadır. Bu firmalar ile gizlilik sözleşmelerimiz bulunmaktadır. 

KVKK 5. Madde (1). fıkrası gereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı alacağız. 

Ancak (2). fıkra kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Suvari’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; sebepleri ile kişisel veriler açık rıza aranmadan  işlenebilir.

Suvari’de özel nitelikli kişisel veri grubuna giren Sağlık Bilgileriniz toplanmaz ve işlenmez. Ancak, KVKK 5. Madde (2) fıkrası veya 6. Madde (3) fıkrası kapsamında fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması veya toplum sağlığını ilgilendiren bir hastalık, sağlık sorunu veya kaza, yaralanma gibi acil bir durum gerçekleşmesi durumunda,  olayı ve tespit edilen detayları sır saklama yükümlülüğü bulunan ve yetkili acil müdahale ekibine veya bir kamu veya özel sağlık kurumuna bildirmemiz gerekebilir. Olayın şekline ve kapsamına göre kolluk kuvvetleri bilgilendirilebilir. Gerektiğinde özel nitelikli kişisel veri paylaşımı yapılmadan bağlı bulunduğunuz kuruluşa ve yakınlarınıza size ulaşmalarını sağlamak veya olaydan haberdar olmalarını sağlamak amacı ile haber verilebilir. Her ne olursa olsun Suvari bu durumda bir veri işleme, ya da hukuk dışı paylaşımda bulunmaz, veri saklamaz.

Toplum sağlığını ilgilendiren durumlar süresince ve yasal mevzuatın getirdiği uygulamalar gereği otele giriş, konaklama, toplantı ve organizasyon katılım, otelin hizmetlerinden faydalanma gibi durumlarda, düzenli olarak tuttuğumuz kayıtlara ek olarak sizden bazı bilgiler istenebilir. Bu bilgiler, acil durumda ulaşılacak kişi iletişim bilgisi, ateş ölçümü, genel sağlık durumu hakkında anket niteliğindeki sorular, yurtdışı seyahat geçmişi, siz veya yakınlarınız ile ilgili gerçekleşmiş olabilecek sağlık ile ilgili hastalık veya hastalık belirtileri ile ilişkili durum gibi bilgilerdir. Sizden otelimizde kaldığınız süre boyunca maske gibi koruyucular kullanmanız istenebilir. Ayrıca, otelimizde bulunduğunuz süre esnasında bir hastalık görülmesi durumunda izolasyon ve karantina uygulanabileceğine dair onayınız alınmaktadır. Bu kayıtlar yetkili kıldığımız şirket çalışanları tarafından işlenebilir. Kayıtlar bu iş için belirlenmiş bir yerde yasal mevzuat gereği gerekli süre kadar titizlikle saklanır.  Daha sonra imha prosedürüne uygun olarak imha edilir.

Hukuki bir işlem yapılması gerektiğinde kişisel bilgileriniz Anlaşmalı Hukuk Bürosu ile paylaşılabilir.

Belirtilenler dışında Suvari’da kişisel veri işlenmez, yurtiçi/yurtdışı 3. taraflara veri aktarımı yapılmaz ve paylaşılmaz. 

Kişisel verileriniz sadece kanunen yetkili kılınmış olan kurumlarla ve/veya hukuk yolu ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyebilecek ihlal olayları titizlikle değerlendirilecek ve kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla yetkisiz gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğinin vb bir ihlal olayının tespiti durumunda KVKK 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.

KVKK’nın 11. Maddesi gereği kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme; aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan konularda yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarına sahipsiniz. 

KVKK’nın 13. maddesi (1). fıkrası gereğince bize açık ve anlaşılabilir bir şekilde, şahsen Kişisel Veri Bilgi İsteme formunu doldurarak  ve kimlik ve iletişim (TCKN, e-posta, telefon, adres) bilgilerini tespit edici belgeler ile birlikte ve Taşpazar Mah 800 SK. No:3 Merkez/ AKSARAY adreslerine kargo, noter, e-posta, e-tebligat (UETS) yolları ile taleplerinizi içeren bir yazı göndererek veya KVKK kurulunun belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvurarak talepte bulunabilirsiniz. 

Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Suvari’de kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bilgi için www.suvarihotel.com/kvkk adresinden veya +90(382)215 50 50 numaralı telefon numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.